جمع بندی شرایط روز

بازدید : 50

در حوزه کالائی ، فعلا سود در نفروحتن است ، فروشنده نیست اما خریدار هست


در حوزه مسکن ، فروشنده نیست ؛خریدار نیز نیست ( در فروردین در کل کشور ٢٨ میلیون واحد مسکونی وجود دارد اما فقط ٣٠ هزار واحد به فروش رفته است
)


سه ماه بعد
:


در حوزه کالائی ، فروشنده هست اما خریدار در خصوص کالاهای با منشاء ارزی فقط ١٠ درصد سال ٩۶
خواهد بود ( از نظر مقداری و نه ریالی
)


رکود سنگین که در هفتاد سال گذشته نظیر نداشته بیزینس «خارجی فروش »را احاطه می کند


سه ماه دیگر ٨٠ درصد از «خارجی فروش ها » زیادی هستند البته در اقتصاد به کسی نمی گویند که زیادی است


سه ماه دیگر در حوزه مسکن فروشنده هست؛ اما خریدار فقط در سطح ١٠ درصد سال ٩۶ خواهد بود


در حوزه کالا و خدمات ریال محور سه ماه دیگر :


هشتاد درصد مصرف به ٩ گروه کالا و خدماتی ذیل محدود میشود
:


بیزینس مرتبط با غذا ، درمان ، نیازهای سوپری خانواده ها و انرژی ( مثل بنزین ، برق ، گاز ) چهار بیزینس فعال مرتبط با ٨٠ درصد فروش خواهند بود


بیزینس مرتبط با بیمه ، اجاره داری ، آموزش ، ارتباطات ( مثل حمل و نقل ، خدمات دیجیتالی ) ، تعمیر و نگهداری ؛ پنج بیزینس مرتبط با ٨٠ درصد فروش در بخش خدمات را در اختیار گرفته است


حرف آخر
:


80 درصد کسب و کارهائی که مرتبط با ٩ بیزینس فوق نیستند باید یا ارزان تر از ٨٠ درصد رقبا بفروشند یا کاندید اخراج از بازارند


فعالین اقتصادی که گران اداره میشوند اگر برای گران اداره شدن فکری نکنند بازار آنها را حذف می کند


تاریخ ثبت : 1398/02/25