ترامپ چه می خواهد ؟ ( قسمت اول)

بازدید : 65

نظم اقتصادی جهان تامین کننده منافع آمریکا نیست ، آمریکا در صدد ایجاد نظم جدیدی در اقتصاد جهانی است


طی بیست سال اخیر ، مرکز ثقل اقتصاد جهانی از آمریکا به چین و کشور های نفتی منتقل شد ، اگر اقتصاد جهان با همین فرمان پیش برود بزودی آمریکا به قدرت اقتصادی درجه دو تبدیل میشود و این کشور تبدیل شدن به قدرت اقتصادی درجه دو را بر نمی تابد ، هدف آمریکا ، بازگرداندن مرکز ثقل اقتصاد جهانی از چین و کشورهای نفتی به آمریکاست

تحقق این شرط دو پیش نیاز دارد مهار چین و تضعیف اقتصاد کشور های نفتی

همه کشورهای نفتی بگونه ای دچار بحران شده اند که نهایتا به تضعیف اقتصاد آنها منجر میشود
!


خاورمیانه کانون اصلی کشور های نفتی است


آمریکا یک خاورمیانه ترجیحا ضعیف می خواهد که از منظر سیاسی متفرق ، از منظر اقتصادی در بن بست و از منظر اجتماعی فاقد روحیه باشد ، چنین خاورمیانه ای مرکز ثقل اقتصاد جهانی را مجددا به آمریکا منتقل می کند، سیاست خاورمیانه ای آمریکا بر این چهار اصل استوار است و بقیه تفسیر این چهار اصل


پال کروگمن که هر هفته در نیویورک تایمز سرمقاله می نویسد ادعا می کند که هدف آمریکا مهار چین است و این درست است اما چین چگونه مهار میشود ؟


پال کروگمن می نویسد چین امروز شبیه ژاپن اواخر دهه هشتاد است و این ارزش بررسی دارد


در دهه هشتاد هر کس در هر نقطه جهان در این اندیشه بود که به ژاپن برود و در سهام یا ملک سرمایه گذاری کند قیمت سهام و آپارتمان در ژاپن ماهانه افزایش قابل ملاحظه داشت


قیمت آپارتمان در ژاپن به قدری افزایش یافت که آپارتمان را دو نسله می فروختند یعنی اقساط آن را پدر مادر و فرزندان تقبل میکردند


همه می گفتند دهه آینده دهه ژاپن خواهد بود اما در سال ٩١ اقتصاد ژاپن سقوط کرد قیمت آپارتمان به ٢٠ درصد سابق سقوط کرد و قیمت سهام به ١۶
درصد سابق


دهه ٩٠ میلادی که قرار بود دهه ژاپن باشد ژاپنی ها از آن به دهه از دست رفته یا دهه سوخته یاد می کنند


همین وضعیت برای چین تکرار میشود چین امروز ، ژاپن سال ٩٠ میلادی است ، اقتصاد چین فرومی پاشد و برنده آن آمریکا خواهد بود


تقلیل دادن اختلافات آمریکا و چین به اختلافات تعرفه ای پاک کردن صورت مسئله است


اقتصاد چین فرو می پاشد دهه آینده برای چین دهه از دست رفته است


چینی ها بعد ها ، از این دهه به نان دهه سوخته یاد خواهند کرد


چین با فروپاشی مالی مهار میشود و خاورمیانه با سیاست چهارگانه
تاریخ ثبت : 1398/02/25