راه حل هاي عملي برون رفت از مشكلات صنايع سنگ ايران(بخش دوم)

بازدید : 80

1-به نظر مي رسد يكي از ساده ترين و عملي ترين راه ها،توسعه بازار داخلي متكي بر نيازهاي عمومي است.به عنوان نمونه در توسعه و بازسازي فضاهاي شهري،گرانيت از ويژگي هاي منحصر بفردي برخوردار است.استفاده از بلوك هاي بتني(براي جدول گذاري خيابان ها و يا كف پياده روها و پارك ها و ...)به معني دور ريختن سرمايه هاي ملي و عوراض پرداختي شهروندان است.اين محصولات در بهترين شرايط استاندارد،عمري كمتر از ده سال دارندولي متاسفانه به دليل عدم رعايت الزامات و استانداردهاي توليد و نصب عموما عمر مفيد اين مصالح كمتر از پنج سال و گاهي تا سه سال است.همچنين سنگ هاي آهكي نيز به دلايل فني،به طور كلي مصالح مناسبي براي اين منظور نيستند اما در مقابل كاربرد گرانيت با عمر چندهزار ساله، در واقع يك سرمايه گذاري بلند مدت محسوب مي شوند،همچنين انواع نيمكت ها،نمادهاي زيبا سازي،پله ها و ... همه مي توانند از گرانيت توليد شوندو هزارن سال به عنوان نمادهاي ماندگار شهري و سرمايه گذاري هاي بي بديل باقي بمانند. در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه خصوصا در شرايط بحرانهاي اقتصادي،سرمايه گذاري روي محصولات بادوام و سرمايه اي بهترين گزينه براي مقاومت در برابر بحران و حركت به سمت راه حل هاي خروج از بحران است.همچنين توليد محصولات گرانيتي براي كاربردهاي خاص از جمله كانتر يا ميز آشپزخانه از ديگر راه حلهاست.


2-تدوين بانك اطلاعات دقيق و روزآمد از سنگ ايران شامل معادن،كارخانجات و بازرگانان ضروري به نظر مي رسد. ضعف دسترسي به اين اطلاعات براي سياست گذاران،سرمايه گذاران و فعالين صنعت سنگ،به معني بزرگترين چالش در ارزيابي اطلاعات و اتخاذ تصميمات كلان است،همچنين مخاطبين بين المللي سنگ تزئيني ايران،بدليل در دسترس نبودن اطلاعات فوق الذكر ،ايده و تصوير دقيقي از توانمندي صنعت سنگ ايران و كيفيت محصولات را ندارند و پرواضح است در اين چنين شرايطي خريداران بالقوه سنگ ايران به سمت بازارهاي شناخته شده اي جلب مي شوند كه اطلاعات آن بازارها به سهولت در دسترس است.تدوين اطلاعات صنعت سنگ ايران شامل اطلاعات اوليه شناسايي و همچنين اطلاعات فني و بازرگاني است كه بايد به صورت قابل جستجو و به زبان هاي مختلف در دسترس همه ذينفعان داخلي و خارجي قرار گيرد و البته به روز نگه داشتن اين اطلاعات،اهميتي هم اندازه تدوين بانك اطلاعاتي دارد زيرا عدم به روز رساني آن، پس از مدتي كوتاه،ضريب اطمينان به اطلاعات را به شدت كاهش خواهد داد. نتيجه متقابل در دسترس نبودن بانك اطلاعات جامع سنگ ايران،عدم دسترسي به اطلاعات خريداران بين المللي محصولات ماست.به نحوي كه به فرض علاقه مندي يك توليد كننده داخلي به صادرات محصول خود،يافتن خريدارن بالقوه چالش اوليه و مهمترين عمل بازدارنده در حركت رو به جلو در بازار جهاني است.


از اين رو تيم صنعت آنلاين با هدف ايجاد بستري قابل دسترس براي تمامي افراد در اقصي نقاط جهان، جهت معرفي توليد كنندگان داخلي به مصرف كنندگان داخلي و بين المللي و شناساندن توانمندي هاي صنايع مختلف به ويژه صنعت سنگ ايران كه عليرغم وجود پتانسيل هاي بالا سهم خود را در بازارهاي بين المللي بدست نياورده،ايجاد گرديده است.تيم صنعت آنلاين اميدوار است بتواند گامي هرچند كوچك در توانمندسازي صنايع و توليد كنندگان ايراني برداشته و تمام سعي و تلاش خود را در راستاي تحقق اين مهم به كار خواهد بست.


تاریخ ثبت : 1398/03/03