مشكلات صنعت سنگ در ايران(بخش چهارم)

بازدید : 82

1-طي ساليان گذشته به علت وجود تقاضاي زياد داخلي جهت سنگ هاي ساختماني و عدم توجه توليد كنندگان به بازارهاي صادراتي به دليل راحتي فروش محصول به مشتري داخلي و وصول پول از ايشان و در نتيجه توجه نكردن به استانداردهاي جهاني در خصوص سنگ ساختماني ،باعث ضعف توان رقابتي فعالان اين حوزه در عرصه صادرت گرديده است.


2-طي ساليان گذشته سنگ گرانيت(خصوصا بعضي رنگها مانند مشكي يا سبز)به عنوان سليقه غالب بازار،بيشترين اقبال را براي استفاده در ساختمان هاي لوكس و گرانقيمت در همه شهرهاي بزرگ داشت و به طور طبيعي ساختمان هاي ارزان تر و در محله هاي متوسط شهرها مشتريان گرانيت هاي با رنگ هاي ضعيف تر بازار بودند.اما با تغيير سريع سليقه بازار از سنگ گرانيت به مرمريت و تراورتن ،در زماني كوتاه همه سرمايه گذاران معادن و كارخانجات گرانيت با بحران نبود مشتري مواجه شدند در حاليكه آمادگي و پيش بيني لازم براي اين شرايط را نداشته اند.


3-هزينه كمتر استخراج و فرآوري مرمريت و تراورتن نسبت به گرانيت و همچنين نتيجه صنعت فاقد استراتژي گرانيت ايران ،واردات گرانيت چيني بود كه از قيمت بسيار ارزان (بدليل قيمت تمام شده پايين ترو همچنين نرخ ترجيحي دولت چين براي يوان صادراتي)،تنوع رنگ مطلوب و كيفيت برش و پوليش بسيار خوب ،خريدارن را از سنگ گرانيت ايراني به سمت گرانيت چيني سوق داد.


تاریخ ثبت : 1398/03/01