مشكلات صنعت سنگ در ايران(بخش سوم)

مشكلات صنعت سنگ در ايران(بخش سوم)

1-حفظ واحدهاي موجودراحت تر،عملياتي تر و زود بازده تر از ايجاد واحدهاي جديد است و بايد مسئولان با عزم ملي وارد كار شوند (عدم صدور مجوزهاي جديد در اين زمينه)

2-به علت بازاريابي ضعيف صنعتگران بعضا مشاهده گرديده كشورهاي همسايه،محصولات ايراني را با نام و برند خود به ساير كشورهاي صادر مي كنند.گفته مي شود تركيه سنگ خام ايران را خريداري و پس از فرآوري آن را صادر مي كند.

3-بدليل سالها استفاده از اتباع بيگانه در اين صنعت،با كمبود كارگر ايراني ماهر مواجه مي باشيم.

4-تحريم ها باعث تسخير بازار سنگ ايران توسط ساير كشورهاي توليد كنند ه گرديده است.

5-مطالبه ماليات بر ارزش افزوده بر سنگبري ها بدليل تحقق نيافتن وصول درصد مورد نظر از مشتريان باعث فشار مضاعف بر فعالان اين عرصه صنعت گرديده است.

admin

admin

Wait ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

غده کاجی ُ | Pineal gland | [Pineal Digital Security Team]

Pineal