مشكلات صنعت سنگ در ايران(بخش سوم)

بازدید : 108

1-حفظ واحدهاي موجودراحت تر،عملياتي تر و زود بازده تر از ايجاد واحدهاي جديد است و بايد مسئولان با عزم ملي وارد كار شوند (عدم صدور مجوزهاي جديد در اين زمينه)

2-به علت بازاريابي ضعيف صنعتگران بعضا مشاهده گرديده كشورهاي همسايه،محصولات ايراني را با نام و برند خود به ساير كشورهاي صادر مي كنند.گفته مي شود تركيه سنگ خام ايران را خريداري و پس از فرآوري آن را صادر مي كند.

3-بدليل سالها استفاده از اتباع بيگانه در اين صنعت،با كمبود كارگر ايراني ماهر مواجه مي باشيم.

4-تحريم ها باعث تسخير بازار سنگ ايران توسط ساير كشورهاي توليد كنند ه گرديده است.

5-مطالبه ماليات بر ارزش افزوده بر سنگبري ها بدليل تحقق نيافتن وصول درصد مورد نظر از مشتريان باعث فشار مضاعف بر فعالان اين عرصه صنعت گرديده است.


تاریخ ثبت : 1398/02/31