مشكلات صنعت سنگ در ايران(بخش اول)

مشكلات صنعت سنگ در ايران(بخش اول)

1-واردات سنگ

2-هزينه توليد سنگ در ايران از ساير كشورها بالاتر است و اين امر قيمت تمام شده محصول را افزايش داده و توان رقابت واحدهاي توليد سنگ را سلب كرده است.

3-فرسوده بودن ماشين آلات باعث افزايش ضايعات در حين توليد مي گردد.

4-نبود نيروهاي متخصص در اين رشته

5-به علت ركود در بازار ساختمان ميزان تقاضا به شدت براي محصولات سنگي كاهش يافته است.

admin

admin

Wait ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

غده کاجی ُ | Pineal gland | [Pineal Digital Security Team]

Pineal