تکنولوژی صنعتی

مشكلات صنعت سنگ در ايران(بخش چهارم)

مشكلات صنعت سنگ در ايران(بخش چهارم)

1-طي ساليان گذشته به علت وجود تقاضاي زياد داخلي جهت سنگ هاي ساختماني و عدم توجه توليد كنندگان به بازارهاي صادراتي به دليل راحتي فروش محصول به مشتري داخلي و وصول پول از ايشان و در نتيجه توجه نكردن به استانداردهاي جهاني در خصوص سنگ ساختماني ،باعث ضعف ت ...

ادامه مطلب
 امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای مواد اولیه ،قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید

امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای مواد اولیه ،قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات خبر داد: مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص فرآیند ثبت سفارش بدون انتقال ارز با توجه به مصوبه هیئت وزیران گفت: ثبت سفارش بدون انتقال ارز تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار، فقط برای تعرفه های مواد اولیه، قطعات و ...

ادامه مطلب

پست های محبوب

غده کاجی ُ | Pineal gland | [Pineal Digital Security Team]

Pineal