تاجر

هفت شرط ثروتمند شدن

هفت شرط ثروتمند شدن

1.بر اساس گفته دیگران نه بخرید نه بفروشید. 2.مشورت کنید.3.مسئولیت تصمیم هایتان را خودتان به عهده بگیرید.4.تا زمانی که در صدد تصحیح اشتباهات خود بر نیائید ثروتمند نمی شوید.5.تا زمانی که مسئولیت تصمیمات خود را به عهده نگیرید در صدد تصحیح اشتباهات خود ب ...

ادامه مطلب
ترامپ چه مي خواهد(بخش چهارم)

ترامپ چه مي خواهد(بخش چهارم)

استیگلیز برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد و رئیس گروه مشاوران رئیس جمهور آمریکا در دهه نود می نویسد ؛ یک شاخص بیشتر برای ارزیابی عملکرد روسای بانک های مرکزی دنیا وجود ندارد و آن اینکه ، آن مملکت بگونه ای اداره شود که خرید اوراق خزانه ده ساله آمریکا ب ...

ادامه مطلب
ترامپ چه مي خواهد(بخش سوم)

ترامپ چه مي خواهد(بخش سوم)

سازمان تجارت جهانی در سال ١٩٩۶ تشکیل شد اما مناسبات اقتصادی مبتنی بر جهانی شدن اقتصاد از سال ٢٠٠٠ شکل گرفت برای فهم تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر کشور ها باید صادرات جهان را با سال ٢٠٠٠ مقایسه کرد صادرات آمریکا نسبت به سال ٢٠٠٠ فقط ١٠٣ درصد رشد کرده ...

ادامه مطلب

پست های محبوب

غده کاجی ُ | Pineal gland | [Pineal Digital Security Team]

Pineal